Bases del sorteig “LA XARXA FA NADAL” (Joc del Mamut)

1. PARTICIPACIÓ

La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i està adreçada a qualsevol persona física major de 18 anys complerts en el moment d’inici del present sorteig, residents en el territori espanyol peninsular, i que segueixi les indicacions per a participar correctament. El participant és l’exclusiu responsable del compliment d’aquests requisits i de les conseqüències derivades del seu incompliment (requisits indicats al punt 3).

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i podran ser consultades en la pàgina web de la xarx comercial de Viladecans. www.xarxacomercial.cat.

 

2. CALENDARITZACIÓ

La Xarxa comercial de Viladecans publicarà al seu compte d’Instagram (@xarxacomercial) una imatge del sorteig dissabte 17 de desembre .

El dia 5 de gener , a les 21h finalitzarà el procés de participació (horari peninsular espanyol).

El dimecres 11 de gener , es realitzarà el sorteig i es comunicarà els/les guanyadors/es a través de l’Instagram de la Xarxa comercial de Viladecans.

El mateix dia l’organització trucará per telèfon als usuaris guanyadors dels premis i se’ls explicarà les indicacions per tal que recullin el premi. Si en els 15 dies posteriors a l’anunci dels guanyadors, aquests no es posen en contacte amb l’organització, aquest quedarà invàlid.
Les persones guanyadores disposes de 30 dies naturals per fer servir els seus vals de compra als comerços associats a la Xarxa comercial de Viladecans.

3. LA MECÀNICA DEL SORTEIG

Perquè una persona pugui participar en el sorteig, ha de complir tots i cadascun dels següents requisits:

  • Trobar 10 colors diferents de les 20 enganxines per omplir la cartilla del joc del mamut .
  • Omplir la cartilla amb les dades personals que es demanen.
  • Trobar una bústia on depositar la cartilla.

Especificacions:

Els usuaris poden participar més d’una vegada.

La publicació es farà des de l’Instagram de la xarxa comercial.

El sorteig es durà a terme amb una mà innocent, qui treurà una de les cartilles a la bústia general  el dia 11 de de gener.

S’avisarà a la persona guanyadora per trucada telefònica . juntament amb les indicacions per rebre els vals de compra.

4. DURADA

El procés de participació dura 20 dies (de. 17 de desembre al 5 de gener)

S’anunciarà els /les  guanyadors/es el 11 de gener. A partir d’aquest moment, les persones premiades disposaràn d’un mes natural per recollir els vals de regal i per realitzar les compres amb ells.

Transcorreguts aquests 30 dies, la xarxa comercial de Viladecans donarà per finalitzat el termini del premi, de forma que els vals de compra no utilitzats no es podran bescanviar per premis.

5. ENTREGA DEL PREMI

El dia 11 de gener, , es realitzarà el sorteig a través d’una mà innocent i es farà públic un vídeo amb el procés deliberant del guanyador o guanyadora a través de l’Instagram de la Xarxa cp,ercial de Viladecans  (@xarxacomercial).

Les persones guanyadores hauràn de recollir presencialment a l’oficina de la xarxa comercial els vals de compra i identificar-se com a usuari/a del compte d’Instagram guanyador.

L’organització es fa responsable de comunicar als comerços participants del sorteig quin és l’usuari guanyador.

6. PREMI

El premi consistirà en 3 vals de compra de 200€ cada un, per bescanviar exclusivament als  establiments associats a la Xarxa Comerial de Viladecans. No podràn repetir els guanyadors, serán 3 persones distintes.

El període per bescanviar els vals de compra serà d’1 mes des de la data del sorteig.

Els vales de compra no poden ser bescanviats per diners en efectiu.

 

Un cop l’organització ha fet el comunicat a les persones guanyadores, l’organització no es farà càrrec de cap inconvenient referent amb el premi.

7. LIMITACIONS

La persona que hagi resultat guanyadora en un sorteig de 200€ no podrà tornar a ser guanyadora de altre sorteig de 200€ en aquest joc .

8. ÚS DE DADES PERSONALS

El/la guanyador/a, autoritza con la seva participació a la utilització del seu nom e imatge en la xarxes socials de la Xarxa Comercial de Viladecans  en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 – RGPD-, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).