El nostre equip

La Xarxa Comercial de Viladecans està integrada per una Junta i un equip de treball, llur integrants es mostren a continuació, que conjuntament configuren l’equip responsable de definir estratègies i plans d’actuació, amb la finalitat de garantir el compliment dels objectius de l’entitat, marcats i aprovats pels socis.